Aktuell bild

Aktuellt i föreningen

Arbeten under 2021 - finansering finns.
Små fasadreparationer mot gård.
Trapphus: smidesarbeten är på gång gällande trappräcken och elementsgaller.
Hiss
Nya hisslinor gör att besiktningen av hissen är godkänd.
Hisskorgen renoverades invändigt.
Ventilation
Radonmätning visar på värden långt unter tillåtna.
OVK är godkänd. Ventilationen i lägenheterna uppfyller gällande normer.
Fönsterrenovering
Arbeten med fönsterrenoveringen är klara. Samtliga ytterbågar har målats utvänding.
Ombyggnad av trapphuset i gårdshuset
Bostadsrättshavare högst upp i gårdshuset har förvärvat från föreningen rätten till utrymmet i de 2 översta planen och därmed utökat bostadens yta. Ingångsdörren är flyttad en halv trappa ner.
Trapphusrenovering
Båda trapphusen har renoveras under vår - sommar 2015. En konsrvator har tagit fram prover på orginalmåningarna från 1926 då huset byggdes. Björkstads Dekorationsmåleri har fått uppdraget att renovera trapphusen.
Tanken är att efterlikna de gamla målningarna i entrén men fortsätta med lite enklare målning högre upp.
Följ projektet här
Indragning av bredband
Arbetet med indragning av nätverkskabel och uttagen i lägenheter och lokaler är klart.
Nu ska alla kunna koppla upp sig via Telenor bredband. Bredband 100 + T2 ingår i månadsavgiften.
Renovering av tvättstugan
Nya maskiner är på plats.
Utrymmet har målats om.
Ny bokningstavla sitter uppe - se resultatet här
Cykelställ på gården
I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsen berett plats för 24 cyklar på gården. Det finns några enkla men tydliga regler att följa:
- Cykelställ är uteslutande för boende.
- Cyklar får endast parkeras i cykelställ.
- Endast cyklar som är i bruk och funktionsdugliga får parkeras i ställen.
- Alla cyklar ska vara märkta med lägenhetsnummer.
- Ingen långtidsförvaring av cyklar som ej är i bruk på gården.
Arbeten med att dränera muren mot Sätertäppan är avslutade.
Styrelsen har anlitat DAB-DOMIFLEX AB som har lämnat det bästa anbudet.
Arbeten med att fräsha upp gården är nu klara. Följ bygget här.
Vindsombyggnad
Efter beslut på extrastämman den 30 oktober 2008 har styrelsen gått vidare och sålt delar av våra vindar för ombyggnad till bostadsyta.
I somras blev vindsvåningarna klara - se några bilder: Vindsombyggnad
Omdisponering av vind
Några av medlemmarna har fått nya förråd. Detta gäller bland annat de medlemmar som bor i gårdshuset, samt några av medlemmarna i gathuset.
Lägenhetsregister
Lantmäteriet, på regeringens uppdrag, inför ett nytt, enhetligt system för lägenhetsnumrering. De förtsa 2 siffrorna anger våningsplan, de efterföljande 2 siffrorna ager lägenhetsnummer räknat från vänster och medurs. Bor du på våning 3 närmast till vänster så är lägenhetsnumret 1301. Gathuset har adressen S:t Eriksgatan 101 medan gårdshuset har adressen 101A. Mer att läsa finns på Lantmäteriets web.
Energideklaration
Habistat AB har energideklarerat fastigheten. Det har blivit ett ganska bra värde på 128 kWh/kvm.
Radonmätning
Radonmätning har utförts i fastigheten
Säkerhetsdörrar
Hälften av bostadsrättshavare har visat intresse för byte till nya entrédörrar. Nu är de på plats - se här hur det gick till!
Undercentral
Temperaturkomforten förväntas öka samtidigt som energiförbrukningen hålls nere. Systemet får sin slutgiltiga injustering den 16 mars.

Energideklaration