Fördelning av underhållsansvar

Badkar Blandare Skafferi

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem.

Som väsentlig förändring räknas bl a alltid en förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.

Bostadsrättsföreningen svarar för yttre underhåll
Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler. Föreningen svarar också i övrigt för att fastigheten hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren ansvarar för inre underhåll
Till det inre räknas bland annat:

Bostadsrättshavaren svarar dock ej för underhåll av radiatorer eller av de ledningar för värme, gas, elektricitet, vatten och avlopp med vilka föreningen försett lägenheten jämte tillhörande utrymmen.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i lägenheten endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom/henne eller av annan som inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans eller hennes räkning. Samma ansvarsfördelning gäller om ohyra förekommer i lägenheten.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Samma ansvarsfördelning gäller om ohyra förekommer i lägenheten.

Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer m m.

Originaldörrtrycke Originalbeslag Fönstervred

Bilderna kommer från: Nacka Byggnadsvård AB • Eknäsvägen 2 • 132 44 Saltsjö-Boo

Renoveringshjälpen hos Byggfabriken Roslagsgatan på Roslagsgatan 11.