Hagastaden

Solna & Stockholm förenas

Ballon Captive(1900)

Norrtull: infartsvägen gick tidigare mellan tullhusen

Västra Renhållningsstationen(2000)
Norra station som den såg ut innan projektet påbörjades

Odengatan(2011)
Norra länken under ombyggnad

Klara Strand(2020)
Hagastaden som det kommer att de ut då den är klar

Mer information om Hagastaden finns på Hagastaden.