Vasastan

Här följer en inblick i hur stadsdelen Vasastan växte fram under 1900-talets början. Under 1800-talet dominerade lantliga omgivningar och från år 1900 och framåt byggdes staden successivt ut. Sankt Eriksbron blev klar 1906 i sin första tappning, samma år som Gustav Vasa kyrka på Odeplan invigdes och Röda Bergen byggdes under 1920-talet.
Mer information om Röda Bergen finns på Wikipedia.

Ballon Captive(1898)
Flygbild från ballong - Ballon Captive - över Karlbergsområdet från ca 600 m höjd. T.v. Kungsholmen och Karlbergssjön.

Västra Renhållningsstationen(1900)
Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Odengatan(1902)
Odengatan från Sankt Eriksplan med Vasaparken till höger och kv. Liljan till vänster.

Klara Strand(1902)
Klara Strand vid Sankt Eriksgatan från Kungsholmen. S:t Eriksbrons brospann under byggnad. I bakgrunden syns hyreshuset "Brända Stickan" med adress S:t Eriksplan 2. Idag ombyggt i funkisstil.

Sankt Eriksplan(1902)
Sankt Eriksplan från korsningen Odengatan - Torsgatan, Rörstrands porslinsfabrik i bakgrunden. T. h. syns fastigheten "Brända Stickan", som byggdes om i funkisstil på 1930-talet.

Sankt Eriksplan(1920)
Sankt Eriksplan österut. Atlas verkstäder till höger och i fonden Vasaparken.

Torsgatan(1902)
Torsgatan österut från Sankt Eriksplan med Vasaparken till vänster.

Vanadisvägen(1910)
Vanadisvägen med Vanadislunden i fonden, där den borgliknande Vanadisreservoaren tornar upp sig.

Falugatan(1926)
Falugatan söderut från Rödabergsgatan. Husen nybyggda, gatan ej färdig.

Rödabergsområdet(1926)
Rödabergsområdet 1926, kv. Mystacken (närmast) och Humleboet.

Odenplan(1930)
Odengatan västerut mot Odenplan, Karlbergsvägen och Gustaf Vasa kyrka med sin mäktiga kupol.

Nattbild på Sankt Eriksgatan(1930)
Nattbild tagen på Sankt Eriksgatan.

S:t Eriksgatan fick sitt namn år 1885 från kung Erik den helige. Dess ursprungliga sträckning gick från Kungsholmen och fram till Odengatan och på en karta från 1908 ser man att den redan där var planerad att dras förbi de kommande Röda Bergen. Under 30- till 60-talet var den en av Stockholms största biografgator och vi ser fortfarande rester av de pampiga biograferna i byggnaderna. Idag är den snarare ett mecka för musikentusiaster som vill handla skivrariteter.

Karta Stockholm 1908

Boken om Vasastan är en blogg som aspirerar på att en dag bli en fullödig bok om stadsdelen Vasastan i Stockholm. Här ska man kunna läsa om historien och nutiden, byggnaderna och människorna. Det är ett rörligt arbetsmaterial där gamla och nya inlägg redigeras om vartannat. Välkommen att hjälpa till.

Framtiden

Så här kunde det ha sett ut i framtiden...

Tors Torn(aldrig)

...tyvärr blir det så här.

Norra Tornen(2020)