Lite om fastigheten
Huset byggdes 1926 och den består av 3 lokaler och 26 lägenheter. Föreningen äger och hyr ut lokalerna, medan samtliga lägenheter disponeras av föreningens medlemmar. 1996 gjorde dåvarande ägaren Drott ett stambyte samt en genomgripande renovering av trapphuset och samtliga lägenheter. 2005 renoverades taket helt, fönster målades om utvändigt och fasaden fick ny puts. 2007 byttes hela undercentralen som ger oss värme. Under 2011 färdigställdes 2 vindslägenheter. Inkomsten från försäljningen finansierar en omfattande gårdsrenovering under 2012.

S:t Riksgatan 101

Förvaltning
Företaget Valorem svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.

Teknisk fastighetsförvaltning
Företaget Åkerlunds fastighetsservice svarar för föreningens tekniska förvaltning.
Vid akuta fel ring Dygnet Runt Service tel 08-187 000 men tänk på att det kostar mer än om du gör felanmälan under kontorstid 8:00 - 16:00 på tel. 08-39 06 50.

...och andra avtal
Hiss - föreningen har avtal med Stockholms Hiss & Elteknik AB , som regelbundet servar och smörjer. Under den kallare årstiden kan hissen, på grund av sina ”trämedar”, föra oljud. Kontakta styrelsen som då bokar en extra smörjning.
Städning - föreningen har avtal med Ren Standard, som städar trapphusen en gång i veckan (entré 2 ggr i veckan under november - april) och torkar tvättstugans golv varje vecka.

Felanmälan, nycklar & lås
Fel av underhållskaraktär: meddela Maud Hallerby maud.hallerby@gmail.com 072-247 00 42 som är föreningens kontaktperson.
Nyckelsystemet i föreningen skyddas genom att nycklar inte kan kopieras utan tillstånd från föreningen. Gregor Stalinski, 070-550 56 90, har hand om nyckelrekvisition och anvisar låssmed för beställning av nycklar. Föreningen har rabatt hos Storstadens Lås, Vanadisvägen 39.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Föreningen tar ut en avgift på 1000 kr vid överlåtelse av lägenhet och 300 kr för en pantsätttning.

Sophantering
Sophämtning - hushållssopor kastas i sopnedkastet. Grovsopor ansvarar var och en för att de lämnas på soptippen.
Pappersinsamling - fastigheten har ingen egen pappersinsamling men det är inte långt till exempelvis Tomtebogatan.

Tvättstugan
Tvättstugan bokas genom att man med sitt tvättlås bokar in önskad tid. Torkning ska vara klar en halvtimme efter tvättidens utgång. Bokad tid som inte tagits i anspråk inom 60 minuter efter det att den börjat får disponeras av annan boende.
Städning av tvättstugan sköts av den som använt tvättstugan. Det innebär att alla maskiner ska vara rengjorda och urtorkade, ludd i torktumlaren borttaget och alla ytor avtorkade efter varje tvättpass. Lämna helt enkelt tvättstugan som du själv förväntar dig hitta den!

Dörrskyltar
Det skulle vara önskvärt och inte minst trevligt om varje medlem har en graverad namnskylt i mässing på sin dörr. Storstadens Lås, på Vanadisvägen 39 hjälper er även med detta till rabatterat pris.

Cyklar/barnvagnar
Inga barnvagnar eller cyklar får ställs utanför ägarens ytterdörr. Vid en eventuell utrymning av huset ska alla vägar vara lätt framkomliga.

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsen berett plats för 24 cyklar på gården. Det finns några enkla men tydliga regler att följa:

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i trapphuset. Rökning kan ske på trapphusets balkonger eller på gården. Ta hand om både dina och dina gästers fimpar på lämpligt sätt. Var snäll och släng dem inte på gården och tryck inte ner dem i blomkrukorna!

Musik, radio, TV, användning av gården mm
Vi försöker göra gården lite mysig på sommarhalvåret med möbler och grill som givetvis alla är välkomna att nyttja. Grillkol och tändvätska finns i lilla förrådet på gården liksom dynor till stolarna. Sätt gärna dit ny kol/tändvätska om den tar slut.
Tänk på att visa hänsyn mot varandra och spela inte hög musik och väsnas vare sig i lägenheten eller på gården. Detta gäller naturligtvis dygnet runt men är särskilt viktigt under vardagar från kl. 22:00 på kvällen till kl. 7:00 på morgonen.

Kabel TV
Bredband 100 Mbit/s + T2 TV-paket från Bredbandsbolaget ingår i månadsavgiften. Det går att uppgradera till högre hastighet och fler TV-kanaler samt IP-telefoni. Optofiber är indragen till fastigheten och Cat6 nätverkskabel till samtliga lägenheter och lokaler.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning är tillåten efter prövning av styrelsen och under en begränsad tid, normalt 6 månader. Ansökan ska ske skriftligen till styrelsen. Normalt beviljas uthyrning för arbete eller studier på annan ort (intyg krävs), men också andra skäl kan beaktas.

Ändringar i bostaden
Inför eventuella ändringar i lägenheter måste styrelsens tillstånd inhämtas. Det är inte tillåtet att göra ändringar i värme- eller ventilationssystemet t ex genom att installera mekaniska fläktar. El- eller VVS-arbeten ska utföras fackmannamässigt av behörig installatör.

Slutligen är värt att nämnas att vi alla bor och lever här och allt som orsakar utgifter drabbar oss alla – vi har gemensam ekonomi vad det gäller huset och dess underhåll så det skulle vara fantastiskt om vi alla jobbar för att sköta om vårt vackra hus på bästa sätt!

Entré 101