Föreningens styrelse består av minst 3 och högst 7 ledamöter plus högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs på årsstämman för högst två år.

Föreningens förtroendevalda
NamnFunktionKontakt
Gregor StalinskiOrdförande 
Philip VikmanSekreterare 
Maud HallerbyFastighetsansvarig 
Henrik KarlssonRevisor 
Gunnar NybergRevisorsuppleant 
Alexander FässbergValberedning 
Elin BlomqvistValberedning