Föreningens styrelse består av minst 3 och högst 7 ledamöter plus högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs på årsstämman för högst två år.

Föreningens förtroendevalda
NamnFunktionKontakt
Gregor StalinskiOrdförandeStyrelsen
Philip VikmanSekreterare 
Lars AxelssonKassör 
Maud HallerbyFastighetsansvarig 
Henrik KarlssonRevisor 
Gunnar NybergRevisorsuppleant 
Alexander FässbergValberedning 
Elin BlomqvistValberedning